Zarząd Kolegium Sędziów

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący KS ZZPN – Marek Arys

Wiceprzewodniczący KS ZZPN – Dawid Zięba

Wiceprzewodniczący ds. organizacji – Radosław Zbaracki

Wiceprzewodniczący o/Koszalin – Marcin Leśniewski

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS ZZPN – Marcin Janawa

Sekretarz – Tomasz Bryła

Referent ds. obsady i ewidencji – Błażej Skwirowski

Referent ds. obsady sędziów o/Koszalin – Kamil Musyt