Szczebel centralny:

Królikowski Dariusz

III liga

Tokarska Karolina (obserwator szczebla centralnego kobiet)
Broński Jerzy (obserwator szczebla centralnego kobiet, obserwator piłki plażowej)
Brzozowski Maciej
Czyżak Tomasz
Kozak Czesław

IV liga i klasy niższe:

Czaczyk Dariusz
Fir Łukasz
Kędzierski Kamil
Nawojski Andrzej
Wilczyński Krzysztof