• Nowy pracownik ZZPN

  Informujemy, że pracę w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej na stanowisku specjalisty ds. obsługi mediów rozpoczął Bartosz Bis. Bartosz posiada doświadczenie w branży mediowej oraz PR. Przez 3 lata był związany z grupą Discovery, gdzie przeprowadzał wywiady, zbierał informacje i współpracował z operatorem obrazu. Ponadto wykonywał zlecenia dla telewizji Canal+ Sport przy tworzeniu programu „Liga Gra”. W Kolegium Sędziów ZZPN współtworzył kampanię reklamową kursów sędziowskich oraz prowadzi oficjalny profil KS ZZPN na portalu Facebook.

  Koledze Bartkowi gratulujemy i życzymy powodzenia w nowej roli.

 • Zestaw komunikacji BLUCOM

  Przypominamy sędziom o możliwości korzystania z zestawu do radiokomunikacji BLUCOM zakupionego ze środków ZZPN na meczach szczebla centralnego, III i IV ligi (poza meczami kandydatów do awansu). Zestaw znajduje się do pobrania w biurze ZZPN przy ul. Pocztowej 30/12 w Szczecinie, a przed jego wydaniem sędziowie zostaną poproszeni o podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu. Po zakończonych zawodach i przed następną kolejką ligową sędziowie proszeni są o zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym.

 • Głosowanie na delegatów na Zjazd ZZPN

  Poniżej przedstawiamy alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZZPN, którzy potwierdzili zgodę na kandydowanie. Przypominamy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną głosowanie odbywa się w formie zdalnej w trybie jawnym poprzez oddawanie głosów na adres mailowy delegaci@sedzia.net z użyciem zarejestrowanego w ewidencji adresu poczty elektronicznej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska do dnia 17 marca br.
 • Wybory delegatów na zjazd ZZPN

  W związku z zaplanowanym na dzień 21 maja 2021 r. zjazdem sprawozdawczo-wyborczym ZZPN i zgodnie z postanowieniami Statutu ZZPN, Kolegium Sędziów ma prawo wskazania 3 delegatów (przedstawicieli) na w/w zjazd. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Zarząd KS ZZPN podjął decyzję o dokonaniu wyboru delegatów w formule zdalnej zgodnie z poniższymi regułami:
 • Przypominamy!

  Przypominamy, że w związku z pandemią Covid-19 weryfikacje boiska ważne do 2020 roku zostały wydłużone do 30.06.2021r. Przypominamy również, że mecze powinny odbywać się bez obecności kibiców na obiekcie oraz obowiązku sprawdzenia licencji trenerskich.Uchybienia we wszystkich powyższych sprawach powinny być szczegółowo opisane w sprawozdaniu sędziego.

 • Maseczki dla sędziów i obserwatorów

  Przypominamy o możliwości odbioru maseczek z logo KS ZZPN.Odbiór maseczek dla osób ze Szczecina, Polic, Gryfina możliwy jest w Salonie Piłkarskim „Ambersport” w Szczecinie, przy ul. Boh. Warszawy.Pozostali sędziowie i obserwatorzy proszeni są o kontakt z kol. Kamilem Kędzierskim. Sędziowie z Oddziału Koszalin, proszeni są o kontakt z kol. Januszem Rybarczykiem.

 • Kolejne szkolenie CKS PZPN

  Przypominamy, że kolejne szkolenie CKS PZPN dla sędziów z Kolegium Sędziów ZZPN odbędzie się w środę, 24 lutego o godz. 19:00 w zakresie tematu „DOGSO / SPA”. Na adresy mailowe zainteresowanych zostały wysłane linki do spotkania.

  Bardzo prosimy by dołączać do spotkania maksymalnie do godz. 18:55. Na szkolenie będą wpuszczane wyłącznie osoby z listy, podpisane własnym imieniem i nazwiskiem. Na podstawie list i uczestnictwa w poszczególnych wykładach będą sprawdzane listy obecności.