• Delegaci na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZZPN

    Poniżej prezentujemy protokół z wyniku wyborów Delegatów Kolegium Sędziów ZZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej 2021 r. Informujemy, że powołana Komisja w składzie: 1)      Robert Bikowski – Członek Zarządu ZZPN, Pełnomocnik ds. organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ZZPN;2)      Dariusz Królikowski – Dyrektor Biura ZZPN;3)      Damian Dróżka – Sekretarz Zarządu KS ZZPN.