Zarząd Kolegium Sędziów

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący KS ZZPN – Marek Arys

Wiceprzewodniczący ds. organizacji – Radosław Zbaracki

Wiceprzewodniczący o/Koszalin – Marcin Leśniewski

Sekretarz – Tomasz Bryła

Referent ds. obsady sędziów o/Szczecin – Błażej Skwirowski

Referent ds. obsady sędziów o/Koszalin – Kamil Musyt

Referent ds. ewidencji i cyfryzacji – Dawid Zięba