środa, 14 February 2018 12:27

Zmiana interpretacji dot. zakończenia spotkania

Napisane przez Zbigniew Przesmycki

 W Art 5 Laws of the Game 2017/2018 znajduje się następujący zapis:

“The referee may not change a decision on realising that it is incorrect or on the advice of another match official if play has restarted or the referee has signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the field of play or terminated the match”

W Przepisach Gry 2017/2018  zapis ten został przetłumaczony w następujący sposób (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego)

„Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody.

Dlatego też informuję, że tłumaczenie „or terminated the match” na “ lub zakończył zawody”  jest niewłaściwe.

Prawidłowe tłumaczenie „or terminated the match” to „lub zakończy zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

Tym samym prawidłowe brzmienie tego zapisu  (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego) jest następujące:

„Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

 

Jest to bardzo ważne ponieważ nasza dotychczasowa wiedza jest taka, że jeżeli sędzia zakończy zawody gwizdkiem to nie może już skorygować swojej błędnej decyzji, również wtedy gdy używany jest system VAR.  Szefów KS Wojewódzkich ZPN Proszę o przekazanie tego maila wszystkim członkom organizacji sędziowskiej w swoich województwach.

Ze sportowym pozdrowieniem

Zbigniew Przesmycki
Przewodniczący Kolegium Sędziów

 

Chairman ot the Referees Committee

 

facebook_page_plugin