Zarząd KS ZZPN informuje o najbliższych terminach egzaminów teoretycznych i kondycyjnych dla sędziów i obserwatorów KS ZZPN:

  • Sędziowie, asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego - Hotel Wodnik k/ Bełchatowa 12 - 14 lipca 2019
  • Sędziowie, obserwatorzy III ligi - Hotel Wodnik k/ Bełchatowa 19 - 21 lipca 2019
  • Sędzie, asystentki szczebla centralnego  - Hotel Brant Wiązowna 26 - 28 lipca 2019
  • Sędziowie i obserwatorzy IV ligi oraz klas niższych - 3 września Police
facebook_page_plugin