SZCZEBEL CENTRALNY:

1. Jerzy Broński

2. Dariusz Królikowski

III LIGA:

1. Antoni Dancewicz

2. Czesław Kozak

3. Mariusz Kricki

4. Dawid Piasecki

5. Jerzy Broński

6. Dariusz Królikowski

SZCZEBEL REGIONALNY (od IV ligi)

1. Arkadiusz Augustyniak

2. Dariusz Baniowski

3. Dariusz Czaczyk

4. Tomasz Czyżak

5. Andrzej Płocharczyk

6. Andrzej Nawojski

7. Łukasz Struk

8. Krzysztof Wilczyński

9. Jerzy Zajkowski