Szczebel centralny

TOKARSKA Karolina (obserwator szczebla centarlnego kobiet) 

BROŃSKI Jerzy (obserwator szczebla centarlnego kobiet) 

KRÓLIKOWSKI Dariusz

III liga

BRZOZOWSKI Maciej

CZYŻAK Tomasz

KOZAK Czesław

SZCZEBEL REGIONALNY (od IV ligi)

AUGUSTYNIAK Arkadiusz

BASIEJKO  Sebastian

CZACZYK  Dariusz

KĘDZIERSKI  Kamil 

LISOWSKI Tomasz

NAWOJSKI Andrzej

SZEREDA Ireneusz

WILCZYŃSKI Krzysztof

FIR Łukasz

PŁOCHARCZYK Andrzej