• Terminowe wypełnianie sprawozdań w systemie extranet

    Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN w porozumieniu z Wydziałem Rozgrywek ZZPN zwraca się z prośbą o terminowe wypełnianie sprawozdań meczowych w systemie extranet. Wprowadzamy regułę, mówiącą że sprawozdanie musi zostać sporządzone systemie najpóźniej do godziny 8.00 następnego dnia roboczego po dniu, w którym odbyły się zawody. Nieterminowe wprowadzanie sprawozdań będzie skutkowało wzywaniem sędziów na Wydział Dyscypliny celem złożenia wyjaśnień.